UPSAV

Vyhlásenie volieb členov Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Správna rada Ústavu politických vied SAV, v.v.i, vypisuje voľby členiek/členov Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV, v.v.i.
 

Oprávnení voliči členov Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i.1

1. Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.
2. Priv.-Doz. Dr.phil. habil. Dirk Mathias DALBERG
3. PhDr. Peter DINUŠ, PhD.
4. Mgr. Tomáš ĎURIŠ
5. Mgr. Petra GRIGELOVÁ, PhD.
6. Ing. Jana HUDECOVÁ
7. PhDr. Elena KLÁTIKOVÁ
8. Mgr. Norbert KMEŤ, CSc.
9.  Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD.
10. Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ, PhD.
11. Mgr. Matyás SZURI
12. Mgr. Peter TELEPČÁK
13. Mgr. Kristína VALÁŠKOVÁ
14. Mgr. Tomáš VOJTOVIČ

Bratislava 09.05.2023
____________________
 1 Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií, § 23, ods. 2

Oprávnení voliči členov Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i.
 

Zoznam kandidátov členov Vedeckej rady ÚPV SAV, v.v.i. volených 22.5.2023

    1. Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Dirk Dalberg, M.A. / Prezentácia kandidáta vo formáte .pdf
    2. PhDr. Peter Dinuš, PhD. / Prezentácia kandidáta vo formáte .pdf
    3. Mgr. Norbert Kmeť, CSc. / Prezentácia kandidáta vo formáte .pdf
    4. Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. / Prezentácia kandidáta vo formáte .pdf
    5. Mgr. Tomáš Strážay, PhD. / Prezentácia kandidáta vo formáte .pdf