UPSAV

Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. I. časť.

Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. I. časť.
Autor:PEKNÍK Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2021
Počet strán:760

ISBN 978-80-224-1890-4 (I. časť);
ISBN 978-80-224-1904-8 (súbor)