UPSAV
Zoradiť:
Otázky zamestnanosti
Otázky zamestnanosti
2014, 72s. autor: ŠABÍKOVÁ, Kristína (ed.)
Revolúcia alebo transformácia?
Revolúcia alebo transformácia?
2014, 288s. autor: DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol.
Česko-slovenská historická ročenka 2012
Česko-slovenská historická ročenka 2012
2013, 336s. autor: GONĚC Vladimír (editor)
Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi
Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi
2013, 104s. autor: DINUŠ, Peter – ŠABÍKOVÁ, Kristína (eds.)
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors
2013, 240s. autor: MARUŠIAK, Juraj – POLÁČKOVÁ, Zuzana ET AL.
Internal Cohesion of the Visegrad Group
Internal Cohesion of the Visegrad Group
2013, 180s. autor: MARUŠIAK, Juraj et al.
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“?
2013, 204s. autor: MARUŠIAK, Juraj et al.
Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického
Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického
2013, 550s. autor: KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kolektív
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí
2013, 192s. autor: POLÁČKOVÁ, Zuzana
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník
2012, 826s. autor: Pekník, Miroslav a kolektív
Spor o Marxa
Spor o Marxa
2011, 208s. autor: Dinuš, Peter a kolektív
Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu - koncepcie, stratégie, utópie
Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu - koncepcie, stratégie, utópie
2011, 312s. autor: Dinuš, Peter – Hohoš, Ladislav (eds.)
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista
Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista
2010, 680s. autor: Pekník, Miroslav a kol.
Mezinárodní politika
Mezinárodní politika
2010, 752s. autor: Krejčí, Oskar
Teória štátu a práva
Teória štátu a práva
2010, 400s. autor: Šmihula, Daniel