UPSAV

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon

Osobnosti slovenskej politiky: Oslobodenie Slovenska a Trianon
Autor:GONĚC Vladimír – PEKNÍK Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV
Rok vydania:2022
Počet strán:368

ISBN 978-80-224-1953-6