UPSAV

Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník

Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník
Autor:PEKNÍK Miroslav a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV
Rok vydania:2022
Počet strán:368

ISBN 978-80-224-1963-5