UPSAV

Česko-slovenská historická ročenka 2017 – 2018

Česko-slovenská historická ročenka 2017 – 2018
Autor:GONĚC Vladimír (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2018
Počet strán:320

ISBN 978-80-224-1712-9