UPSAV

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. 2. 1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1. 3. 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.

Vyberte si z najdôležitejších tém
Organizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV
Riaditeľ:PhDr. Peter Dinuš, PhD.
Zástupca riaditeľa:Mgr. Norbert Kmeť, CSc.
Predseda Vedeckej rady ÚPV SAV:Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Člen Snemu SAV:Dr. phil. Dirk Mathias Dalberg, M.A.
Sekretariát ÚPV SAV:Ing. Jana Hudecová

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1. 2. 1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1. 3. 2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.