www.upv.sav.skMilan Hodža – osobnosť slovenskej politiky

prednášky a panelová diskusia

dňa 26. novembra 2015
10.30 – 13.00 h
konferenčná sála
Slovenskej národnej knižnice
Námestie J. C. Hronského 1, Martin

PROGRAM PODUJATIA


 

Organizačná štruktúra Ústavu politických vied SAV


Riaditeľ/Director:

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

Zástupca riaditeľa/deputy director:

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Vedecký tajomník/scientific secretary:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

Organizačno-ekonomická tajomníčka/ Secretary for organisation and economic affairs:

Ing. Eleonóra Petrovičová

Tajomníčka pre zahraničné vzťahy/Secretary for foreign affairs:

PhDr. Zuzana Poláčková, CSc.


Vedecká rada


Predseda vedeckej rady/ Head of the Scientific Head:

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Členovia:

Peter Dinuš, Marcela Gbúrová, Vladimír Goněc, Karen Henderson, Norbert Kmeť, Svetozár Krno, Ján Liďák, Zuzana Poláčková