UPSAV

Zmluvy 2024

Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum
zverejnenia
Suma
s DPH (€)
7/2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
SAV
13.5.2024 382913,-
8/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
LEX-AUDIT, spol. s r.o.
7.6.2024 1620,-
9/2024 Dohoda o užívaní elektronických komunikačných služieb
Centrum spoločných činností SAV
7.6.2024  
10/2024 Zmluva o spolupráci a vytvorení konzorcia za účelom spolupráce na projekte Monitorovanie volebných demokracií MEDem
UK v Bratislave, SÚ SAV, v.v.i., CSPV SAV, v.v.i., TU v Trnave, UPJŠ v Košiciach, PU v Prešove
2.7.2024  
11/2024 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Slovenská akadémia vied
8.7.2024 403944,-