UPSAV

Róza Luxemburgová. Cesty revolúcie

Róza Luxemburgová. Cesty revolúcie
Autor:Dominika Dinušová
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV, v.v.i.
Rok vydania:2022
Počet strán:168

ISBN 978-80-224-1951-2