UPSAV

Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť.

Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita. II. časť.
Autor:PEKNÍK Miroslav a kol.
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2021
Počet strán:624

ISBN 978-80-224-1891-1 (II. časť)
ISBN 978-80-224-1904-8 (súbor)