Contact


Address:
Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
Slovakia
Phone: +421-2-54789724
Fax: +421-2-54789726

Mail Address:
Ústav politických vied SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovakia

mapa_upv_sav.png