Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Politická psychologie Krejčí, Oskar 2004 Praha 319
Znovuzrození Evropy. I./II Peter Dinuš 2004 Praha 123
Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993-2002 Čurda, Jiří; Zatlkaj, Pavol 2003 Bratislava 156
Slovensko a režim normalizácie Kmeť, Norbert; Marušiak, Juraj 2003 Prešov 304
Inštitucionalizácia menšinových práv po I. svetovej vojne a Spoločnosť národov. Štúdie a materiály. Zošit XIV Poláčková, Zuzana 2003 Bratislava 98
Milan Hodža – štátnik a politik. Tretie prepracované a doplnené vydanie. Pekník, Miroslav a kol. 2002 Bratislava 400
Kötödések és távlatok (Väzby a perspektívy) Kiss, József 2002 Dunajská Streda 191
Rola politických elít pri zmene režimu na Slovensku Kubín, Ľuboš 2002 Bratislava 177
Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1999 - 2001 Šebesta, Štefan (ed.) 2002 Bratislava 284
Česká a slovenská společnost v období normalizace; Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. Liberecký seminár 2001 Pekník, Miroslav (ed.) 2002 Bratislava 260
Záujmové skupiny v slovenskej politike v deväťdesiatych rokoch Sopóci, Ján 2002 Bratislava 190
Mezinárodní politka Krejčí, Oskar 2001 Praha
The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon Hronský, Marián 2001 Bratislava 407
Slovenská literatúra a moc v druhej polovici 50. rokov Marušiak, Juraj 2001 Brno 185
Profesionalizácia sociálnej komunikácie v armáde Eva Jaššová 2001 Bratislava 112
Postavenie cirkví na Slovensku 1948 - 1951 Kmeť, Norbert 2000 Bratislava 326
Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990 - 1999 Šebesta, Štefan (ed.) 2000 Bratislava 383
Pohľady na slovenskú politiku. (Geopolitika - Slovenské národné rady - Čechoslovakizmus) Pekník, Miroslav a kol. 2000 Bratislava 759
Podoby násilia Jablonický, Jozef 2000 Bratislava 224
Znovuzrození Evropy Peter Dinuš 2000 Praha 88