Publikácie


Názov Autor Rok
vydania
Miesto vydania Poč.
strán
Revolúcia alebo transformácia? DINUŠ, Peter – HOHOŠ, Ladislav – HRUBEC, Marek a kol. 2014 Bratislava – Praha 288
Otázky zamestnanosti ŠABÍKOVÁ, Kristína (ed.) 2014 Bratislava 72
Česko-slovenská historická ročenka 2013 GONĚC Vladimír (editor) 2014 Skalica - Bratislava 312
Alexander Dubček – jeho doba a súčasnosť LALUHA Ivan a kolektív 2014 Bratislava 224
Európsky sociálny model – čo ďalej? BLAHA Ľuboš (editor) 2014 Bratislava 480
Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. JAŠŠOVÁ Eva – SEČÍK Ivan (zost.) 2014 Bratislava 352
Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kolektív 2013 Bratislava – Banská Bystrica 550
Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors MARUŠIAK, Juraj – POLÁČKOVÁ, Zuzana ET AL. 2013 Bratislava 240
Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi DINUŠ, Peter – ŠABÍKOVÁ, Kristína (eds.) 2013 Bratislava 104
Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí POLÁČKOVÁ, Zuzana 2013 Bratislava 192
Is Visegrad still a Central European „Trade Mark“? MARUŠIAK, Juraj et al. 2013 Bratislava 204
Internal Cohesion of the Visegrad Group MARUŠIAK, Juraj et al. 2013 Bratislava 180
Česko-slovenská historická ročenka 2012 GONĚC Vladimír (editor) 2013 Bratislava 336
Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národnoosvetový pracovník Pekník, Miroslav a kolektív 2012 Bratislava 826
Evropský ústav v Ženevě: jeho přínos k regionální politice Evropských společenství / Evropské unie GONĚC, Vladimír 2012 Brno 193
Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918 - 1920) Hronský, Marián 2011 Bratislava 685
Spor o Marxa Dinuš, Peter a kolektív 2011 Bratislava 208
Svet v bode obratu. Systémové alternatívy kapitalizmu - koncepcie, stratégie, utópie Dinuš, Peter – Hohoš, Ladislav (eds.) 2011 Bratislava 312
Paradoxy prosperity. Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie I. Blaha, Ľuboš 2010 Sládkovičovo 160
Paradoxy pokroku. Hlavné línie sociálnej kritiky v ére globalizácie II Blaha, Ľuboš 2010 Sládkovičovo 184