UPV SAV

Pracovníci ÚPV SAV


Meno a priezvisko Telefón: E-mail:
Mgr. Michal BARAN +421 2 54789724 michal.baran@savba.sk
PhDr. Ľuboš BLAHA, PhD. +421 2 54789724 lubos.blaha@gmail.com
Mgr. Ondrej ČERVENÝ poliandy@savba.sk
Dr. phil. Dirk Mathias DALBERG, M.A. +421 2 54789726 dirk.dalberg@savba.sk
PhDr. Peter DINUŠ, PhD. +421 2 54789725 peter.dinus@savba.sk
doc. PhDr. Vladimír GONĚC, DrSc. +421 2 54789724 vladimir.gonec@savba.sk
Mgr. Petra GRIGELOVÁ pkasanova@gmail.com
Mgr. Lucia HLAVATÁ +421 2 54789724 Luci.Hlavata@gmail.com
Anna HRDÁ +421 2 54789726 Anna.Hrda@savba.sk
Mgr. Ondrej HRONEC +421 2 54789724 ondrej.hronec@savba.sk
Ing. Jana HUDECOVÁ +421 2 54789724 hudecova.jana@savba.sk
PhDr. Elena KLÁTIKOVÁ elena.klatikova@gmail.com
Mgr. Norbert KMEŤ, CSc. +421 2 54789724 polinok@savba.sk
Prof. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc. +421 2 54789724 lysy@fedu.uniba.sk
Mgr. Juraj MARUŠIAK, PhD. +421 2 54789726 polimars@savba.sk
PhDr. Miroslav PEKNÍK, CSc. +421 2 54789724 polipek@savba.sk
Mgr. Jana SIVIČEKOVÁ +421 2 54789726 jana.sivicekova@savba.sk
Mgr. Mátyás SZURI +421 2 54789724 matyas.szuri@savba.sk
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom