Česko-slovenská historická ročenka 2016


Autor:GONĚC Vladimír (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2017
Počet strán:232


Anotácia:

ISBN 978-80-224-1636-8