Česko-slovenská historická ročenka 2014 – 2015


Autor:GONĚC Vladimír (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2016
Počet strán:400


Anotácia:

ISBN 978-80-224-1552-1