Dozorná rada ÚPV SAV, v.v.i.


Členka / členovia:

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. (člen za P SAV)

Ing. Iveta Školkayová (členka)

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. (externý člen)