Správna rada ÚPV SAV, v.v.i.


Predseda:

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

Podpredseda:

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

Členka / členovia:

Ing. Jana Hudecová

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.