Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti.


Autor:PURGAT Juraj
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV
Rok vydania:2017
Počet strán:396


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1604-7