Verejná mienka na Slovensku v kontexte integračných procesov na začiatku 21. storočia.


Autor:PLÁVKOVÁ Oľga
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV
Rok vydania:2017
Počet strán:313


Anotácia:
ISBN 978-80-224-1619-1