Vedecká rada


Predseda  

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Juraj.Marusiak@savba.sk
Interní členovia  

PhDr. Peter Dinuš, PhD.

Peter.Dinus@tiscali.cz

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

Marcela.Gburova@upjs.sk

Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Vladimir.Gonec@savba.sk

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

Norbert.Kmet@savba.sk

Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

lysy@fedu.uniba.sk
Externí členovia  

M. A. Karen Henderson, PhD.

 karen.henderson@fses.uniba.sk
Ústav európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

 karpaty84@gmail.com
Katedra politológie a euroázijských štúdií,
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína
filozofa v Nitre

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

 lidak@vspsv.cz
Katedra politických věd, Academia Rerum
Civilium - Vysoká škola politických
a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora