UPV SAV

STUDIA POLITICA SLOVACA


časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy


Ústav politických vied SAV


Ročník 2019 sps_02_2019.jpg
sps_01_2019.jpg
   
Ročník 2018 sps_02_2018.jpg
sps_01_2018.jpg
   
Ročník 2017 sps_02_2017.jpg
sps_01_2017.jpg
   
Ročník 2016 sps_02_2016.jpg   sps_01_2016.jpg    
Ročník 2015 sps_02_2015.jpg sps_01_2015.jpg    
Ročník 2014 sps_02_2014.jpg sps_01_2014.jpg    
Ročník 2013 sps_02_2013.jpg sps_01_2013.jpg    
Ročník 2012 sps_02_2012.jpg  sps_01_2012.jpg    
Ročník 2011 sps_02_2011.jpg  sps_01_2011.jpg    
Ročník 2010  sps_01_2010.jpg sps_01_2010.jpg     
Ročník 2009  sps_02_2009.jpg
 sps_01_2009.jpg
 
 
Ročník 2008
 sps_02_2008.jpg  sps_01_2008.jpg  

 

 
 

 
 
 
Copyright Notice: © 1999 - 2016 All Rights Reserved - Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia polipek@savba.sk
design: Aglo solutions powered by: SysCom