UPSAV

Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník

Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník
Autor:Miroslav Pekník a kolektív
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2020
Počet strán:408

ISBN 978-80-224-1818-8