UPSAV

Česko-slovenská historická ročenka 2019 – 2020

Česko-slovenská historická ročenka 2019 – 2020
Autor:GONĚC Vladimír (editor)
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2020
Počet strán:192

ISBN 978-80-224-1878-2