UPSAV

Antiglobalista

Antiglobalista
Autor:BLAHA Ľuboš
Miesto vydania:Bratislava
Vydavateľstvo:VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania:2018
Počet strán:460

ISBN 978-80-244-1628-3